BEGINPAGINA

INHOUD

Inleiding
Huisvesting
Voeding
Broedvogels
Broeden
Kuikens
Wetgeving
Diergeneeskunde
Nuttige adressen

FOTO GALERIJ

De Nandoe.
Dr. J. NackaertsInleiding
_________________________________________________________________________________

De nandoe (Rhea americana) en de Darwin nandoe (Pterocnemia pennata) zijn de Zuid-Amerikaanse loopvogels. Zij behoren tot de groep van de Ratites, net zoals de grotere Afrikaanse struisvogel en de Australische emoe. Hun volwassen gewicht ligt tussen 25 – 40 kg en rechtstaand bereiken ze soms 1,45 m hoogte. Deze vogels kunnen tot 30 jaar oud worden. Nandoes komen in het wild enkel voor in Zuid-Amerika, maar ze worden wereldwijd gehouden als huisdier en soms ook op grote nandoe-farms.

Naar begin

Huisvesting
_________________________________________________________________________________

Nandoes worden gehouden op weiland, al dan niet bebost. Vanaf de leeftijd van 3 weken moeten ze beschikken over een buitenbeloop (indien het weer het toelaat). Zorg voor een niet te gladde bodem, ook in de winter bij vriesweer. De omheiningen moeten voorkomen dat de dieren ontsnappen en moeten minstens 1.5 m hoog zijn. De constructie moet veilig zijn, zodat ze zich er niet kunnen aan kwetsen of in geklemd geraken. Best is een sterke, elastische omheining, die ook voor de vogels goed zichtbaar is. Prikkeldraad en elektrische schrikdraad zijn bij wet verboden. De minimum oppervlakte van dit buitenbeloop voor volwassen vogels (>12 maanden) is 450 mē met een minimum per dier van 150 mē.

Ze moeten ook steeds vrije toegang hebben tot een binnenhok om zich te kunnen beschermen tegen ongure weersomstandigheden. De hoogte van dit hok is minimum 2 m en moet daglicht binnenlaten. De deuropening moet minstens 1.5 m breed zijn. De minimale oppervlakte zal 20 mē zijn met een minimum oppervlakte per dier van 2.5 mē (voor dieren van 12 maanden of ouder). Geen enkele loopvogel mag individueel gehouden worden. Agressie tussen de dieren moet zoveel mogelijk vermeden worden. Nandoes moeten kunnen beschikken over een zandbad en schaduw.

Naar begin

Voeding
_________________________________________________________________________________

Nandoes gelijken uiterlijk sterk op struisvogels, maar hun darmstelsel is licht verschillend. Commerciële voeding voor nandoes is zelden verkrijgbaar. Voorzie daarom deze vogels best van een mengeling van 1/3 kalkoenkorrel (zonder chemische toevoegsels) + 2/3 struisvogelkorrel. Naast dit basisvoedsel eten ze ook nog wat planten zoals grassen en kruiden, evenals insecten en fruit. Drinkwater moet steeds ter beschikking zijn. Loopvogels hebben geen tanden en geen krop. Daarom hebben ze reeds vanaf de eerste levensdagen maagkiezel nodig. Dit zijn echte steentjes (geen kalk !) die ter beschikking moeten gesteld worden. De grootte van de grootste teennagel van de vogel vormt een goede maatstaf voor de gemiddelde grootte van de maagsteentjes.

De grootte en het aantal van de voederbakken en drinkplaatsen moet voldoende zijn opdat alle vogels gelijktijdig kunnen eten en drinken.

Naar begin

Broedvogels
_________________________________________________________________________________

Broedrijpe nandoes kunnen in paren, per trio of in grotere groepen gehouden worden. De haan is zwaarder gebouwd dan de hen. Nandoes worden geslachtsrijp in hun 2° of 3° levensjaar. Ze broeden in onze lente en zomermaanden.

Naar begin

Broeden
_________________________________________________________________________________

Natuurlijk broeden lukt bij deze loopvogelsoort vrij goed in ons klimaat. De hen legt licht-beige eieren met een gemiddeld gewicht van 400 ā 800 g. Enkel de haan broedt de eieren uit en zorgt voor de kuikens. Betere resultaten worden verkregen bij het kunstmatig uitbroeden van de eieren in de broeierij. Nandoe -eieren moeten 36 dagen bebroed worden aan een temperatuur van 37.0 °C en een relatieve vochtigheidsgraad van 60 %. Professioneel uitbroeden van eieren is een vak apart.

Naar begin

Kuikens
_________________________________________________________________________________

De kuikens zijn nestvlieders. Zij lopen reeds rond, zeer snel na het uitkippen. Kuikens tot 3 maand ouderdom mogen niet met meer dan 30 dieren in groep gehouden worden. De minimum oppervlakte van het binnenverblijf voor kuikens tot 1 maand is 5 mē, met een minimum van 0.35 mē per kuiken. Voor kuikens van 1 tot 3 maand is dit respectievelijk 10 mē en 0.75 mē, voor kuikens van 3 tot 12 m, 20 mē en 1.5 mē.

Ze moeten over een buitenbeloop beschikken vanaf de leeftijd van 1 maand. De oppervlakte is minimum 25 mē met een minimum van 5 mē per dier tot de leeftijd van 3 maand. Daarna tot 12 m wordt dat 350 mē met een minimum van 125 mē per dier. Succesvol kuikens opfokken is niet zo eenvoudig. Jonge kuikens hebben behoefte aan warmte, natuurlijk daglicht, frisse zuurstofrijke lucht en veel bewegingsruimte op een niet-gladde bodem. Aangepaste kuikenvoeding wordt zo vlug mogelijk na het uitkippen verstrekt, evenals proper drinkwater. Beiden ad libitum

Naar begin

Wetgeving
_______________________________________________________________


In de wet op het dierenwelzijn (KB van 4 / 03 /2005) werden ook nandoes opgenomen. Alle afmetingen van hokken en buitenbelopen, evenals alle andere adviezen in deze folder zijn in overeenstemming met deze wetgeving.

Vooral de preventieve diergeneeskunde is bij alle loopvogels belangrijk.  Voorkomen is beter dan genezen !  Met preventie bedoelen wij niet zozeer vaccinaties en preventieve behandelingen, maar wel het scheppen van een gunstige leefruimte voor de dieren, een goed ‘management’.  Gelukkige dieren zijn gezonde dieren.

Vaccineren (bijvoorbeeld tegen NCD) doen we meestal enkel als er gevaar dreigt of als het wettelijk verplicht is.  Ook ontwormen is bij deze diersoort niet altijd nodig.  Het hangt af van het bedrijf.  Laat best eerst uw dierenarts een meststaal onderzoeken op wormeieren vooraleer te ontwormen.  Dit is goedkoper, gemakkelijker en gezonder.

Is uw dier toch ziek of gewond, wees dan zeer voorzichtig met geneesmiddelen.  Sommige antibiotica en andere geneesmiddelen zijn dodelijk voor loopvogels.  Ook bijna alle insecticiden en pesticiden zijn levensgevaarlijk.

Een ziek dier moet eerst door een dierenarts onderzocht worden zodat er een juiste  diagnose kan gesteld worden en dan pas kan men een behandeling starten.

Naar begin

Nuttige Adressen
_______________________________________________________________

Naar begin

Alle informatie in deze folder is zorgvuldig samengesteld door dr. J. Nackaerts.  Zowel de wetgeving als onze kennis over deze diersoort kan veranderen.  Hou dus zeker rekening met de onderstaande datum van samenstelling.

Đ Nackaerts, 2007